Søknad om ny mannskapsbil.

Prosjekteier

VESTBY OG ÅS RØDE KORS

Tildelt sum

753714

Om prosjektet

Vestby og Ås Røde Kors har behov for en ny mannskapsbil til bruk i hele lokalforeningen og våre aktiviteter. Dette behovet ser vi på bakgrunn av å kunne lettere samle medlemmer og flyktninger til våre aktiviteter. Dette kan bidra til å øke beredskapen i samfunnet, samt økt sosialisering og inkludering innad i lokalforeningen, lokalsamfunnet og for flyktninger i Vestby og Ås. Dette gjelder for alle aldersgrupper og fra ulike kulturer. Gjennomføring av dette prosjektet vil gjøre at avdelingene lettere kan møtes for å utføre sine aktiviteter flere steder innad og utad i Vestby og Ås kommune. Prosjektet vil også styrke beredskapen og våre tjenester i kommunene ved at det blir lettere å frakte mannskaper til leteaksjoner og sanitetsvakter. Dette har vært et ønske fra alle avdelingene i Vestby og Ås Røde Kors.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark