Søknad om støtte til kjøp av ny traktor til Kløfta Idrettslag

Prosjekteier

KLØFTA IDRETTSLAG

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

På grunn av milde vintre og økende mengde vedlikeholdsarbeid for å holde idrettslagets områder (og da spesielt kunstgressbane i Bakkedalen) tilgjengelig for våre medlemmer, har idrettslaget sett nødvendigheten av å investere i større maskiner som takler de utfordringer som vi møter fremover. Dette er også sett med tanke på tiden fremover hvor Idrettslaget skal betjene større arealer når nye baner er klare om 1-2 år.

Det legges ned betydelige antall timer pr. år i frivillig dugnad for å kunne tilby et godt tilbud til Kløfta Idrettslags medlemmer og Kløftas innbyggere. De siste ni år har det i snitt vært lagt ned over 500 timer med arbeid pr. sesong fra vedlikeholds ansvarlig i idrettslaget, for å holde anlegg og arealer i en sånn stand som brukerne forventer å finne anleggene i.

Idrettslaget vedlikeholds ansvarlig – Knut Eilertsen – har vært og forhandlet med flere parter for å kunne kjøpe inn ny traktor til dette formålet. Etter å ha fulgt med i markedet en stund, har vi kommet over en spesialtilpasset John Deere som kun har gått 500 timer på NES idrettslags områder. Idrettslaget v/Knut Eilertsen har sjekket pris med forhandler av John Deere, og ser på denne traktoren som en forholdsvis sikker investering.
Dette er en John Deere 5100 – 2012 mod. Traktoren er veldig lite brukt, og er utstyrt med spesialdekk som er godkjent til bruk på kunstgress. I tillegg følger det også med mye utstyr til traktoren (frontlaster med skuffe, snø-fres, snø-skjær, vikeplog og kunstgjødselspreder). Traktoren fremstår som ny utvendig og innvendig.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.