Solheim lysløype, Frosta. Kjøp an ny løypemaskin

Prosjekteier

FROSTA IDRETTSLAG

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Skiutvalget, Frosta il har bygd ny lysløype ved Solheim Frosta i perioden 2012 – 2014. Løypa har 3 traseer på 1km, 2 km og 3 km som er bygd som ett åttetall. Løypa ble tatt i bruk vinteren 2014/2015. I sommer er løypa utvidet med ei barneløype på 1 km. Totalkostnad for anlegget er på kr. 3 millioner. Lysløypa er finansiert gjennom kommunalt tilskudd, tippemidler, dugnadsinnsats og et betydelig beløp som er samlet inn av en lokal økonomikomite for lysløypa. Alle 82 stolper er solgt til privatpersoner og firma der kjøperne har fått sitt skilt på stolpene. I tillegg er det solgt andelerer der kjøperne har fått sitt navn på en stor plate på parkeringsplassen. Økonomikomiteen har samlet inn kr. 660000,- i nærområdet. Nå selger økonomikomiteen reklameplakater på parkeringsplassen for å sikre drifte. Skiutvalget har fått en topp moderne lysløype med stålstolper, moderne leddlys og kabel i jorda. Kjøp av ny løypemaskin er helt nødvendig da den gamle er snart 40 år og utslitt.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.