Sommercamp 2017 med fokus på integrering med padling som metode.

Prosjekteier

NORDHORDLAND PADLEKLUBB

Tildelt sum

78000

Om prosjektet

Avsatt en uke i sommerhalvåret til sommercamp kajak/sjøaktivitet. Nordhordland Padleklubb ( NHP) står for utstyr, logistikk og aktivitet. Rongevær kurs – og konferansesenter leies, samt båttransport til og fra øya. I tillegg tar vi i Årevikane friluftsområde. Videreføring av samarbeid med Bo- felleskapene i Nordhordland, Frivilligsentralen og Flyktningekoordinator er inngått slik at personer med ulike fysiske og psykiske utfordringer og nasjonalitet senere kan delta på lik linje med de funksjonsfriske i klubbens ordinære aktiviteter. Utdannede aktivitetsledere bidrar til trygghet rundt aktiviteter på sjøen. Fokus på felles måltider, matlaging og sosiale aktiviteter.
De som ikke ønsker overnatting kan delta på dagtid.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.