Sommerskole for barn 10-13 år

Prosjekteier

NANNESTAD HUSFLIDSLAG

Tildelt sum

16000

Om prosjektet

Vi har en årelang tradisjon i husflidslaget med sommerskole for barn i alderen 10 til 13 år. 4 grupper jobber med en teknikk 1 dag hver og er totalt innom 4 teknikker – vev, søm, tre, garn! Fredag brukes til å gjøre ferdig det som står igjen, rydde og lage utstilling. Familie og venner kommer så til kaffe og kaker, høytidelig utdelig av diplomer og sist men ikke minst .. vise fram hva som er blitt laget gjennom uken. Et gjentagene utrop fra denne uken er; Har DU laget den!!!!!!!!
Gleden og stoltheten er stor!! Sommerskolen drives av frivillige, samt at vi har noen ungdommer som er blitt instruktører – disse lønner vi. Jeg har satt 30 timer som dugnad, men timeantallet er nok høyere med tanke på planlegging og forberedelser.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.