Sørenga – Friluftshuset midt i Oslo

Prosjekteier

DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN

Tildelt sum

3000000

Om prosjektet

Vi ønsker å skape noe helt nytt. Noe som vil gi en rekke aktiviteter og utvikle seg til å bli en betydningsfull møteplass for mange, særlig barn og unge. Vårt mål er å få mennesker i aktivitet, etablere gode sosiale samlingsplasser og skape økt frivillig engasjement. Vi har inngått en avtale med Sørenga Utvikling AS om å etablere et allmennyttig formål som skal skape positive utviklingstrekk i en helt ny del av Oslo sentrum. Vi vil etablere aktiviteter som kajakk, kajakkurs, organiserte turer, aktivitetsdager, kurs i friluftsliv, klatrerom for barn og unge, samlingslokale for møter, arrangementer, kurs og sosiale møteplasser. Alt for å styrke miljøet i området og skape spennende, bynære aktiviteter som bidrar til økt fysisk aktivitet og inspirerer til friluftsliv.

Frivilligheten er bunnlinjen i DNT.Med Sørenga får vi lett tilgjengelige lokaler for rekruttering av og ivaretakelse av frivillige. Vi ønsker også at andre organisasjoner kan bruke lokalene.

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.