Sosialisering av barn og voksne trengende

Prosjekteier

SUNDENGLENES HJELPEGRUPPE FOR TRENGENDE I SUND KOMMUNE

Tildelt sum

82550

Om prosjektet

Prosjektet strekker seg over 1 år. Det innebærer 5 kommuner og er blitt et vesentlig samlingspunkt for folk. Vi vil aktivisere folk på tvers av religion og etnisitet. Dette gir langvarige virkninger på f eks et barn ved at de faktisk kan komme tilbake til skolen etter sommerferien og si de har vært med på ting. Mennesker kan få gå på kino, aktivitetssentere, svømmekurs og lignende og dermed få folk ut av ensomheten og isolasjon. Dette gir samhold i samfunnet og medfølelse og omtanke for hverandre. Vi bryter ned tabuet «å være fattig», slik at de ikke skjems så mye. Samtidig gir vi mange en meningsfult hverdag ved at de kan gjøre ting for andre til gjengjeld. Mange har kommet seg i arbeid etter å ha vært brukende «engler» først og så kommet seg opp i en meningsfylt hverdag. Vennskap bygges på tvers av «klasser» og det er mindre rasisme og fordommer ute og går.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.