Spennende mat på tur

Prosjekteier

4H TELEMARK

Tildelt sum

55000

Om prosjektet

Prosjektets mål er å gi inspirasjon til både ungdom og voksne i organisasjonen til å legge flere av klubbens aktiviteter ut på tur. Organisasjonen vi bli mer synlig i nærmiljøet og kunne gi tilbud også til ikke medlemmer.

1. Holde utemat kurs på inspirasjonssamling for voksne i 4H.
2. Holde instruktørkurs utemat kurs for 4H-ere på temakurs. Disse vil videre få ansvar for klubbaktivitet med utemat som tema.
3. Åpne workshop med utemat som tema bl.a på Århus 4H-gård.
4. Utemat på Dyrskun. her deltar 4H Telemark med stand og vi vil tilby unger på Dyrskun å være med å lage spennende mat som de kan ta med ut på tur med familien.
5. Kjøpe inn bålpanne med tilhørende utstyr som kan stå på Århus gård. Her kan både besøkende, andelseiere og 4H-klubber benytte fritt.

Område

Kosthold

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.