Spesialsøk

Prosjekteier

VALDRES HUNDEKLUBB

Tildelt sum

21338

Om prosjektet

Innenfor spesialsøk er det uante muligheter både for den som kun har sin hund som hobby og for den som vil ut og søke operativt etter bestemte preparater. Mest kjent er narkotikahundene til politi og tollvesen, men man kan også bruke hunder til å søke kreft, råte, sopp, veggedyr etc. Vi har hatt grunnkurs i spesialsøk, og skal ha flere fremover. For å kunne tilby våre medlemmer en optimal treningsarena, trenger vi i tillegg til de apparatene vi kan lage selv, en spesialsøksplattform. Det er denne vi søker om økonomisk støtte til.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.