Spinning for alle.

Prosjekteier

GRIMSTAD HELSESPORTSLAG

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Idrettslaget ønsker å utvide. Inkludere flere mennesker i fysisk idrett. Dette ser vi er nødvendig og derfor har vi jobbet for å skaffe oss større treningslokaler. Vi eier ti spinningssykler, men dette er for lite. Vi trenger flere pluss at vi trenger sykler som er tilrettelagt for funksjonshemmede der man kan sitte å sykle med armer og bein. Det er mange mennesker som må gjennom opptrening etter operasjoner og vi har medlemmer som er fysisk hemmet etter ulykker. Vi ser at disse menneskene trenger hjelp til fysisk aktivitet. Vi ser at disse menneskene trenger sosial inkludering og vi vet de ønsker dette. Medlemmene er der om vi klarer og få dette prosjektet i gang. Og tenk på den følelsen som instruktør og kunne kjøre en time fysisk trening der alle blir inkludert. Det vil skape et enormt samhold i laget. Vi vet kommunen trenger et idrettslag som tilrettelegger for slik trening, i tillegg til det sosiale som vi alltid fokuserer på. Sammen blir vi sterke.

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.