Spis med meg!

Prosjekteier

VESTRE AKER FRIVILLIGHETSSENTRAL

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

Det er et paradoks at eldre mennesker «sulter» i dagens Norge, men dette er situasjonen for mange.
Undersøkelser viser at 46% av hjemmeboende eldre lider av feil- eller underernæring. De
helsemessige konsekvensene er omfattende. Risikoen for komplikasjoner øker, motstand mot
infeksjoner reduseres, fysisk og mental funksjon forverres, økt medisinbruk, liggetid på institusjon
forlenges, rekonvalesens tar lengre tid og de eldre får redusert livskvalitet. Årsakene til feil- og
underernæring er komplekse, men forskning viser at å spise alene øker risikoen betraktelig. I dag får
eldre som trenger det hjelp av hjemmehjelpen eller pårørende til å handle inn mat, men det er et
stort behov for å finne personer som har tid og mulighet til å sette seg ned med de eldre og spise
sammen med dem. Vestre Aker frivilligsentral skal gi et tilbud som gir ernæringsmessig riktige
måltider med en hyggelig sosial ramme og som forebygger feil- og underernæring hos
hjemmeboende eldre.

Område

Kosthold

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.