Språk Kafe

Prosjekteier

LOM FRIVILJUGSENTRAL

Tildelt sum

18000

Om prosjektet

Språk Kafeen skal vera 1 gong i veka. Våre nye Landsmenn blir kjende med bygdafgolket. Det vera seg flyktningar og innflytte frå bla. Vietnam, Fillippinene, og andre land.Språk kafee: lage eit sunt måltid-felles kvar gong.

Etter fullført prosjekt: har deltakarane fått seg eit nettverk og blitt betre kjend i kommunen dei er busette i.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.