Språk- og kulturmestring

Prosjekteier

Vitaltitetsenteret Frivilligsentral

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Vi ønsker å legge til rette for at flere skal få muligheten til å utvikle sine språkkunnskaper. Ved å tilby et opplegg som fokuserer på samtaler med andre mennesker ispedd kultur- og naturopplevelser ønsker vi å la deltagerne få opplevelsen av større mestring av det norske samfunnet enn det et vanlig språkkurs kan gi. Grunnkunnskapen læres ved offentlige språkkurs, mens vi ønsker å la deltagerne få bruke kunnskapene sine utenfor klasserommet. Samtaler om dagligdagse tema gir innblikk i forskjellige kulturer og levesett, noe som igjen øker toleranse og forståelse. Deltagerne vil få oppleve å bruke sine språkkunnskaper i forskjellige settinger innen kultur og offentlige sammenhenger samt i samtale med andre. Deltagerne skal bli trygge på å bruke språk noe som igjen vil hjelpe dem i deres hverdagsliv ved å gi dem selvtillit når det gjelder f.eks. jobbsøking og utdanning og hverdagslige gjøremål.Aktivitetene vil ha base på Vitalitetsenteret, Møhlenpris.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.