Språkkafe i Notodden sentrum

Prosjekteier

NOTODDEN RØDE KORS

Tildelt sum

232023

Om prosjektet

Røde Kors har inngått et samarbeid med Refugees Welcom to Norway, (RWN) om integrering av flyktninger. Sammen vil vi åpne en ny sosial arena i Storgata 25 på Notodden. Målet er å etablere en SPRÅKKAFE og et AKTIVITETSSENTER. Det er frivillige fra Røde Kors og RWN som skal drifte senteret, og vi har opprettet brukerstyre der begge org. er representert. Nettverk/deltagere er allerede på plass, vi søker midler til innkjøp av inventar og drift (delfinan.) til nyetablering. Vi er også avhengig av noe lønnsmidler til å bygge opp senteret, markedsføre, samt koordinere de frivillige. På sikt ønsker vi å åpne en «Second Hand butikk» som kan generere inntekter og være arena for læring. Mulig arbeidstrening for mennesker med spesielle behov kan også være aktuelt i samarbeid med NAV/attføringsbedrifter. Det finnes ingen liknende tiltak på Notodden i dag, og vi kjenner til at behovet er stort.

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.