Sprek bosettingskommune

Prosjekteier

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Tildelt sum

800000

Om prosjektet

Nord-Trøndelag Idrettskrets ønsker i samarbeid med en større og en mindre pilotkommune i NT å finne ut hvordan helsa og den fysiske formen til flyktninger som bosettes i kommunen er. Vi ønsker å gi grunnlag for å ha et liv med god helse, å gi dem kunnskap om helsefremmende og forebyggende tiltak de selv kan praktisere.
Pilotkommunene er tiltenkt rollen som vertskap for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har inngått samarbeidsavtale med Meråker og Steinkjer kommune. Begge har ambisjoner, og ønsker en utvidet satsing på dette området. Her finnes både idrettskompetanse knyttet til en videregående skole med idrettsfaglige studietilbud, egnede arenaer og utstyr for testing og trening samt aktive og ressurssterke lokale idrettslag. Deltakelse i prosjektet forutsetter aktiv kommunal deltakelse både i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. I tillegg forutsettes også at den aktuelle kommunen deltar i det økonomiske spleiselaget som må etableres for å få gjennomført prosjektet.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.