Staviåsen Orienteringskart

Prosjekteier

EIDSVOLL ORIENTERINGSLAG

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Nytt orienteringskart for området Staviåsen.
Kartet vil bli benyttet til orienteringsaktivitet, herunder treningsløp, nybegynneropplæring, tur-orientering, stolpeorientering og for folk som ønsker å ha med kart på tur. Eidsvoll O-lag benytter området ved skistuene ved Stensby og Skistua Eidsvoll Verk til nybegynneropplæring, så viktig at det er gode kart i disse områdene.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.