Steinkistedammen i Kirkebygjermenningen

Prosjekteier

GJERDRUM JEGER OG FISKEFORENING

Tildelt sum

120000

Om prosjektet

Steinkistedammen ved utløpet av Kirkebygjermenningen, i grensen mellom Gjerdrum og Nannestad holder på å falle sammen. Prosjektet innebærer å rive eksisterende damrester, tappe ned vannet og lede vekk tilsig i byggeperioden. Deretter lafte ny dam som fylles med stein og toppdekke legges. Vannet fylles opp ved naturlig tilsig. Byggeplass ryddes.
Før byggingen må prosjektet planlegges i detalj, materialer bestilles og transporteres, byggeplass forberedes, dugnader organiseres og fagfolk leies inn. Gjerdrum jeger- og fiskerforening har påtatt seg ansvaret.
Å rehabilitere dammen, gjør at dagens status for vannet og området opprettholdes, som ønsket. Forsvinner dammen blir det varige forandringer.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.