Steinkjer Røde Kors Turgruppe – mangfold til topps

Prosjekteier

STEINKJER RØDE KORS

Tildelt sum

75000

Om prosjektet

Steinkjer Røde Kors Turgruppe har etablert en solid grunnstamme av frivillige og bosatte i introduksjonsprogram som hver måned drar på turer. Vi har noen korte og enkle turer med lav terskel og noen lange og krevende turer der det kreves en viss fysisk form. Etter tre aktive år har Steinkjer Røde Kors turgruppe vist at et kontinuerlig arbeid med dette nytter. Vi kan være opp til 30 – 40 personer som reiser på turer, enten lokalt i nærområdet eller vi oppsøker andre attraktive turmål i regionen. Vi ruster oss nå for et enda større behov da kommunen vil bosette flere enn noen gang samtidig som at det etableres et mottak for mindreårige asylsøkere. Vi har allerede merket at behovet for vårt tilbud er svært stort med økende interesse fra nabokommunene. For å nå ut til flest mulig er det viktig med et variert program med ulike terskler.
Vi setter opp turprogram for et år om gangen, og søker om midler for perioden 1.10.2015 ( 1.2.2016) – 30.9.2016

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.