Stolpejakt i Skedsmo

Prosjekteier

ØSTMARKA ORIENTERINGSKLUBB

Tildelt sum

102000

Om prosjektet

Stolpejakten i Skedsmo går ut på å finne stolper plassert i kommunen. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en APP på mobilen, slik at man kan skanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Stolpejakten er et gratis tilbud. Kartbrosjyrene kan fås på utvalgte steder i kommunen, samt på arrangement i kommunene. Kartene er også tilgjengelig for nedlasting på www.stolpejakten.no. Man kan også laste ned stolpejaktappen gratis fra Google Play eller AppStore. Det planlegges satt ut 50 stolper fordelt på fire ulike vanskelighetsgrader.

For å realisere prosjektet må det lages nytt kart over Lillestrøm og deler av Skjetten området . Kartbrosjyre skal designes og trykkes opp i 10-15.000 eksemplarer. Stolper må utplasseres og grunneiere kontaktes. Digital løsning (webportal, mobilAPP, mm) må settes opp.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunen, men i regi av Østmarka Orienteringsklubb. Planlegging og utarbeidelse av nytt kart gjøres vinteren 2016.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.