Stolpejakta; lavterskel orienteringsaktivitet i nærområdene

Prosjekteier

KOLBOTN IDRETTSLAG

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

Stolpejakta ble lansert i 2015 og vil bli videreført og videreutviklet i 2016. Stolpejakta har egen webside og mobil-app, se www.stolpejakta.no. Erfaringen så langt er at vi sliter med å nå fram med informasjon om Stolpejakta til befolkningen generelt (kommunikasjon) samt tilgjengeligheten av gode kart for flere lokalmiljøer. I tillegg trenger vi å videreutvikle våre digitale plattform. For å kunne forbedre prosjektet i 2016 planlegger vi derfor distribusjon av en brosjyre med kart som innlegg i lokalavisen «Østlandets Blad» når denne distribueres til samtlige 25.000 husstander i Oppegård, Ski og Ås kommuner.
Vi planlegger også for nye kart i både Oppegård og Ski kommuner. Kartene vil bli laget rundt barne,- og ungdomsskoler, slik at avstanden, og dermed terskelen for bruk, blir så lav som mulig.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.