Stolpejakten.

Prosjekteier

STOLPEJAKTEN

Tildelt sum

1900000

Om prosjektet

Prosjektet er et nærfriluftsliv- og aktivitetstilbud med lav terskel som ble startet opp i regi av Gjø-Vard orienteringslag i 2013.

Konseptet går ut på å sette ut et visst antall stolper i og rundt byer/tettsteder/grender i flest mulig av fylkets kommuner.
Stolpene settes ut på enkle detaljer -mange i kobling til andre aktivitetsområder som kulturminner, naturperler, turstier, sykkeltraséer osv. Stolpeplasseringene har forskjellig vanskelighetsgrad (min. 75% skal kunne nås med rullestol). Kartet (kartbrosjyren) distribueres gratis til flest mulig av den enkelte kommunes husstander.
Dessuten får skoler, barnehager og opplæringssentre kart/kartbrosjyren.
Kartbrosjyren vil også være tilgjengelig og gratis i forretninger og på kommunenes servicetorg.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.