Stolpejakten i Hedmark Fylke

Prosjekteier

STOLPEJAKTEN

Tildelt sum

1000000

Om prosjektet

Prosjektet er et nærfriluftsliv- og aktivitetstilbud med lav terskel som ble
startet opp i regi av Gjø-Vard o-lag i 2013.
Konseptet går ut på å sette ut et visst antall stolper i og rundt
byer/tettsteder/grender i flest mulig av fylkets kommuner.
Stolpene settes ut på enkle detaljer -mange i kobling til andre
aktivitetsområder som kulturminner, naturperler, turstier, sykkeltraséer
osv. Stolpeplasseringene har forskjellig vanskelighetsgrad (min. 75%
skal kunne nås med rullestol). Kartet (kartbrosjyren) distribueres
gratis til flest mulig av den enkelte kommunes husstander.
Dessuten får skoler, barnehager og opplæringssentre kart/kartbrosjyren.
Kartbrosjyren vil også være tilgjengelig og gratis i forretninger og på
kommunenes servicetorg.
Hedmark o-krets ønsker å bidra til stolpejaktkonseptet skal rulles ut i alle kommunene i Hedmark gjennom de lokale o-lagene og -klubbene og eventuelt andre organisasjoner i de kommunene der det ikke er egne orienteringslag.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.