Stolpejakten og skulpturjakten 2017 i Bærum

Prosjekteier

TYRVING IDRETTSLAG

Tildelt sum

140000

Om prosjektet

Tiltaket bygger på konseptet «Stolpejakten», som har flere tusen brukere i Østlandsområdet (se stolpejakten.no). Det er rettet mot alle aldersgrupper og vil gjennomføres i samarbeid med Fossum IF. Stolpejakten er en lavterskel aktivitet med poster/stolper plassert i urbane omgivelser og for vår del knyttet til temaet skulpturer. Innbyggerne kan dermed øke sin aktivitet og bli bedre kjent i lokalmiljøet;- en link mellom kultur og fysisk aktivitet. Vi vil dele ut gratis informasjon og kart i postkassene til husstandene i Bærum, samt registrere vårt opplegg på «Stolpejakten.no». Da gjøres tiltaket tilgjengelig for folk utenfor kommunen. Stolpene kan i hovedsak nås av rullestolbrukere. Vi vil bruke teknologi basert på QR-koder og mobil-apper for å registrere besøk på stolpene. Det er også mulighet for manuell registrering. Varige forandringer: Prosjektet bidrar til bedre folkehelse, miljøvennlig bruk av nærmiljøene, økt kartforståelse og bedre kunnskap om nærmiljøet.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.