Støtte til hekker og annet utstyr til Sortland friidrettsklubb.

Prosjekteier

SORTLAND FRIIDRETTSKLUBB

Tildelt sum

147280

Om prosjektet

Sortland friidrettsklubb, som har lange og dype røtter i Sortlandssamfunnet er en aktiv klubb med mange ivrige barn og unge, trenere og foreldre.
Klubbens visjon er: flest mulig (inkluderende klubb), best mulig (ut i fra egne forutsetninger), lengst mulig (beholde ungdommen i idretten lengst mulig).

Det gjøres et stort frivillig arbeid fra trenere og gjennom dugnadsarbeid, for å få best mulig økonomi. Klubben har behov å oppgradere og fornye utstyr jevnlig. Nødvendig utstyr er en forutsetning for å holde engasjementet oppe og drive en god klubb med et bredt tilbud til alle.
Klubben har en stram økonomi og det er behov for en større investering i utstyr, spesielt hekker, for at alle utøverne skal delta på denne idretten. Rekrutter og de med spesielle behov (ca 50% av utøverne) kan ikke delta på dette i dag, dette vil vi endre på. Klubben søker derfor om støtte til investering i utstyr, slik at vi kan fortsette det allsidige og inkluderende arbeidet i klubben og gi plass til flere.

Fylke

Nordland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.