Stupe og badeplattform, Prestneset – Bygland

Prosjekteier

FRAMSTEG 4H

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Kjøpe inn ferdig bygd bade og stupeplattform. Sørge for at denne kjem på plass med forankringslodd og tilhøyrande tauverk og kjetting. Vidare frakt og montering av alt utstyr.

Det er i dag ei flytebrygge med stupetårn på plassen. Denne vart bygd på dugnad for over 20 år sidan og er i dag i dårleg forfatning. Bygdefolk har «drifta» denne på dugnad, men den er no moden for utskiftning. Badeplattforma har vore nytta av born og unge i alle dei åra den har vore der. Eit stupetårn bidreg til at born og unge finnn utfordringar, har det morosamt og kan tøyge eigne grenser med leik i vatntet. Ein ynskjer å kjøpe ei ferdig bygd badeplattform for å sikre seg at denne er bygd etter godkjent standard for slike apparat. Ein vil og sørge for at ny plattform skal vere enklare å entre uavhengig av alder og fysisk form.

Område

Mestring og læring

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted