Stuttbørin mat

Prosjekteier

SØNDRE LAND FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Skolen har etablert en skolekjøkkenhage med vekt på bær, noe grønnsaker og urter. Området kan lett utvides med åker. Vi ønsker å etablere drivhus for å høste råvarer i en større del av skoleåret. Elevene som i første rekke bidrar praktisk har arbeidslivsfag. Erfaringsoverføring fra voksne og eldre som kan komme og bidra med kunnskap om dyrking og foredling vil skape bånd på tvers av generasjoner til glede for begge parter.

Skolen og Søndre Land Frivilligsentral har et langvarig etablert samarbeid om to årlige eldrefester. Produkter fra skolehagen vil bli brukt til festmiddager.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.