Styrke de frivillige ressursene i redningstjenesten i Oppland!

Prosjekteier

FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

Tildelt sum

2499950

Om prosjektet

FORF har i søknaden fokus på prosjekter som gir mannskapene våre utstyr til å behandle syke og skadde pasienter, tverretatlig samarbeid og styrke fagkompetansen. Dette er fokus fordi vi tror at økt samhandling, standarisert utstyr av god kvalitet og styrket fagkompetanse hos mannskapene bidrar til å redde liv.

Den viktigste faktoren for å lykkes er lokale og engasjerte frivillige, som stiller med tid og motivasjon for å trygge sitt lokalsamfunn. Derfor trenger vi å styrke lokale prosjekter som går på;

• Kompetanse
• Utstyr
• Profil

Innenfor det har vi sett for oss følgende prosjekter;

• Utdannelse Operative ledere
• Operativ leder samling
• Utstyr til Operative ledere, lagutstyr
• Utstyr til mannskaper, personlig
• Evakuering av personer utenfor vei
• Regional konferanse
• Medisinsk simulering
• Felles fagseminar
• Lysutstyr
• Sambandsutstyr

Område

Sikkerhet

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen