Styrket redningstjeneste i Lom og Jotunheimen

Prosjekteier

LOM OG BØVERDALEN RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

183973

Om prosjektet

Konkret mål er å styrke materiellet vi har for søk og redning i Lom og Jotunheimen. Her hadde vi eit liknande prosjekt i 2014 som var vellykka. Men vi ser at med auka antall redningsaksjoner er behovet for eit sett utstyr i tillegg til det eine vi har er viktig, da dette er oppdrag som sliter på materiellet og vi har ofte perioder der utstyret er til reparasjon, og da tilhøyrande svekka beredskap.
Prosjektet vil og styrke kapasiteten vår til å gjennomføre trening og opplæring av både nye, unge medlemmer, og på å styrke kompetansen til eksisterende medlemmer. Det er ikkje lagt inn i budsjettet for søknaden da det er vanskeleg å sette ein konkret kostnad, men timer og kostnader til kurs, øvelser og opplæring er og ein viktig del av prosjektet.
Lom har kvar påske skredberedskap for Sør-Norge, der Politiet stille med helikopter og lavinehunder, og røde kors mannskaper. Også i denne beredskapen kjem dette prosjektet inn som ein ressurs.

Område

Sikkerhet

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen