Styrketreningsutstyr for styrkerom i Kinsarvik

Prosjekteier

IL HARDING

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Kjøpe inn, og montere styrketreningsutstyr for styrketreningsrom på 150 kvm som står klart til bruk i idrettshallen, Fjordahallen i Kinsarvik.Fjordahallen er ein fullverdig idrettshall som er bygd med ein stor dugnadsinnsats. Finansiert også med private gåver, gåvemidlar frå stiftingar, og tippemidlar. Hallen vart teken i bruk i 2017. Idrettshallen er eigd av IL Harding.Utstyret skal gi eit komplett tilbod om trening av heile kroppen for både styrke og kondisjon.
Drifta skal vere dugnadsbasert, og treningsavgifta så låg at ingen grupper vert ekskludert. I Kinsarvik er det lokalisert bufellesskap for funksjonshemma, bufellesskap for einsleg mindreårige flyktningar, og bufellesskap for eldre i tilknyting til sjukeheim. Dette er grupper som er lite mobile, og som har behov for eit treningstilbod i nærmiljøet. Heradet har oppretta prosjektstilling for fysioterapeut som skal hjelpe svake grupper med trening mellom anna i idrettshallen.Styrketrening er viktig også for rehabilitering.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr