Sunn mat på tvers av generasjoner

Prosjekteier

Eydehavn-Kuben Frivilligsentral

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Vi ønsker å utnytte det potensialet som lokalitetene til vår Frivilligsentral gir. Vi disponerer et hus på 3 etg. hvor seniorer/voksne har mange tilbud i husets 1. etg, barnehager og andre har en rekke tilbud i 2.etg, og Ungdom har fritidstilbud i Kjelleretg. Felles for alle aktivitetene er måltidene. Vi ønsker å bidra til at befolkningen får en bedre helse gjennom riktig ernæring og kosthold og vekke nysgjerrigheten på å lage mat fra bunnen.
Dette gjennom bevisstgjøring og kursing. Å kunne lage mat er god økonomi, det bidrar positivt til folkehelsen og fremmer sosialt samvær på tvers av generasjoner. Det vi konkret skal gjøre for å oppnå målet er å tilby sunn mat på alle husets aktiviteter, og etterhvert utvikle samarbeid med barnehage, skolen og bo – og omsorg senteret.

Område

Kosthold

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter