Sunnere mat og drikke i elevkantinen ved Steinkjer vg skole

Prosjekteier

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Tildelt sum

700000

Om prosjektet

Skoleeier har som overordnet mål og skape et godt læringsmiljø for elevene. Måltidene er grunnleggende faktor for å fremme konsentrasjon og læring. Vi skal øke kunnskapen om mat, kosthold og helse, med mål om å skape sunnere matvaner for alle skolens elever. Skolehelseteamet vil ha en sentral rolle i forhold til holdningsskapende arbeid. I tillegg vil vi tilby flere sunne valg i skolekantina, samtidig profilere de sunne produktene og ha en bevisst prispolitikk. Sammen med partnerne i prosjektet, skal vi prøve ut ulike tiltak med sikte på å oppnå endring i elevenes mat- og drikkevaner. Det tas sikte på at gode tiltak fra prosjektet skal implementeres på de andre vg skolene i fylket i etterkant. Forhåpentligvis kan det også trekkes veksler på dette arbeidet i andre fylker. Vi viser til vedlagte prosjektbeskrivelse.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.