Sunt og godt skolemåltid

Prosjekteier

Rissa Frivillighetssentral

Tildelt sum

300000

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Rissa kommune, NAV (integrering og opplæring, arbeid for stønad), frivilligheten m.fl.
Det søkes om penger til utstyr, råvarer og konsulen i en prøveperiode. Det er et mål å finne ut hvordan produksjon og bruk av råvarer kan gjøres slik at kostnaden ved måltidet blir lavest mulig, dog uten at det går på bekostning av råvarenes kvalitet.
Prosjektet har som utgangspunkt at det er kokk med fagbrev som skal produsere maten. Det skal testes ut i hvor stor grad det er hensiktsmessig å involvere frivilligheten i produksjon, servering og opprydning. I hvilken grad vil de frivillige se på dette som en positiv og meningsfull aktivitet. Metoden Design Thinking vil bli brukt i prosessen.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.