supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Prosjekteier

Hjelmeland Frivilligsentral

Tildelt sum

30000

Om prosjektet

Sykkelverkstaden er i tilknyting til frivilligsentralen. Den har ope tysdag og fredag 9.00-14.30 og onsdag 16.30-18.30. Verkstaden er ein møteplass som fremmer fysisk aktivitet og sosialt mangfold i Hjelmeland. Den blir brukt av menneske i ulike aldrar. Både fastbuande og hyttefolk. Verkstaden reparere sykler for kunder og tar også imot brukte sykler som blir sett i stand og solgt. Me har nådd spesielt til barn og vaksne med flyktningbakgrunn. Ein ser at behovet er stort for opplæring av foreldre med flyktningebarn til å ta vare på å vedlikehalde syklane. Det er også viktig å arbeide med at syklane er sikkerhetsmessig i god stand og at hjelm blir brukt. Verkstaden har flyktningar i arbeidspraksis. Verkstaden treng no supplering av utstyr. Me treng eit solid og brukarvenleg mekkestativ og treng stativ til å lagre syklar på ein meir plassbesparande måte i verkstaden. Det stativet som me allerede har skal brukast når me vasker syklar og når me reparer syklar utfor verkstaden.

Område

Mestring og læring

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted

Aktivitetsrom

FRELSESARMEEN
20500

Les om Aktivitetsrom