Svømmekurs for enslige mindreårige i Ringsaker

Prosjekteier

RINGSAKER OG OMEGN SOLIDARITETSNETTVERK (ROS)

Tildelt sum

32500

Om prosjektet

Aktiviteten består i et 12 kvelders svømmekurs, hver kveld kurskveld er på 50 minutter.
Kurset ledes av Harald Hoel i Stange Svømmeklubb.
Kurset vil omfatte alt fra god oppførsel i garderobe og svømmehall til det å bli svømmedyktig.
I norsk skole lærer alle å svømme, men blant flyktninger som kommer til Norge ser vi at mange ikke har svømmekunnskap.
Kurset vil gjøre at ungdommene blir tryggere i forhold til aktiviteter i nærheten av vann og det vil åpne for deltakelse på sosiale arenaer sammen med norsk ungdom og dermed være inkluderende.
Å kunne å svømme er elementært i forhold til både egen sikkerhet og å kunne redde andres liv.
Ringsaker EMA har 19 beboere som ikke kan å svømme, samtlige av disse ønsker å lære svbømmeferdigheter og skal tilbys svømmekurset.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.