svømmekurs for innvandrerkvinner/flyktninger bosatt i Norge

Prosjekteier

VESTBYEN IL SVØMMING

Tildelt sum

39660

Om prosjektet

kurset vi söker på er for innvandrerkvinner bosatt i byen. Kurset varer i 12 uker, som er et minimum for å kunne lære å mestre vannet. Kurset vil motivere kvinnene til å være aktiv, og gi de økt trygghet også utendørs.Flyktninger er i faresonen for å drukne, så vi ønsker med dette å forebygge drukning. Svømming er attraktivt og populært for innvandrerkvinner og deltagelsen er høy. Kurset vil drives av dyktige lærere fra Vestbyen svømmeklubb. Veldig mange flyktninger drukner på reisen til Europa, pga manglende svømmeferdigheter. Å mestre å være i vann innebærer å bli deltager i samfunnet. Deltagerne blir bevisst å være fysisk aktiv, at aktivitet fremmer helse. Svømming er helsefremmende og forebyggende.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.