Svømmeundervisning for barn Vestby

Prosjekteier

VESTBY IDRETTSLAG

Tildelt sum

15000

Om prosjektet

Barn i Vestby møter svømmeundervisning først i 3 klasse. For de barn som deltar på Barneidretten så vil de få tilbud om svømmetrening fra 4 år.

Vi tror på en tilnærming til vann, trygghet, og det å skape glede av å være i vann, gir grunnlag for introduksjon til svømming senere.

Sammen med foreldre som er i vannet med barn og instruktør, skal det gi foreldrene også en arena for kompetanseoverføring fra trener til foreldre/barn.

Målet må være en lavere terskel for å oppsøke vannaktiviteter. Samtidig som det må skapes en trygghet i vann.

Kombinasjonen gir en redusert mulighet for utrygge situasjoner i vann.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.