Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Prosjekteier

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)

Tildelt sum

55460

Om prosjektet

Vi ønsker å tilby svømming for mødre og barn på Jessheim en dag i uken. Vi ønsker å leie svømmebasseng i to timer hver uke, slik at vi kan ha to grupper, da vi vet at etterspørselen etter svømmeundervisning er stor. Det vil bli benyttet profesjonell instruktør og livredder, og vanntilvenning og svømmedyktighet vil være målet.
Gjennom tiltaket vil både mødre og barn bli trygge i vann og svømmedyktige. Dette er en viktig målsetning, da det å være trygg i vann er en forutsetning for å kunne delta fullt ut i friluftsliv og aktiviteter i det norske samfunnet. Vi har de seneste årene sett mange drukningsulykker blant barn og unge fra minoritetsbefolkningen, som kunne vært unngått dersom de hadde vært svømmedyktige. At mødrene også blir svømmedyktige er viktige for at de skal kunne støtte og passe på barna sine i friluftsaktiviteter ved vann, og for at de skal føle seg trygge på å la barna delta på aktiviteter i skole- og fritidsaktiviteter på og ved vann.

Område

Sikkerhet

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen

Utstyr til baby- og småbarnssvømming, og livredning- og svømming

NORGES LIVREDNINGSSELSKAP ROMERIKE KRETS
211401

Les om Utstyr til baby- og småbarnssvømming, og livredning- og svømming