Sykehusklovnene på St. Olavs hospital

Prosjekteier

SYKEHUSKLOVNENE

Tildelt sum

300000

Om prosjektet

Hvert år blir ca. 100000 barn og unge (0-19 år) innlagt på norske sykehus. I Trøndelag var omkring 9000 barn og unge innlagt på sykehus i 2017 (SSB). Disse barna opplever at deres hverdag blir snudd på hodet, de mister kontrollen over eget liv, og de kan bli utsatt for ubehag og smerte i forbindelse med sykdom og behandling. Sykehusklovnene (SK) kan ikke gjøre noe med årsaken til at barn er på sykehus, men kan bidra til at opplevelsen av å være alvorlig syk blir mindre traumatisk ved å redusere stress og aktivere det friske i barnet ved sykehusklovnens tilnærming og metode.

SK har vært tilstede ved St. Olavs hospital siden 2012, og samarbeidet er meget bra. Besøkstallene har økt betraktelig siden begynnelsen. Det er nå 7 lokale sykehusklovner tilknyttet St.Olavs. Siden 2017 har SK besøkt sykehuset 3-4 dager i uken. Det planlegges ca. 180 besøksdager pr år av sykehusklovnene på barneavd, poliklinikk, dagenhet, fellesareal og venteværelser ved St. Olavs hospital i 2019 og 2020.

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer