Sykehusklovner på Sykehuset i Telemark.

Prosjekteier

SYKEHUSKLOVNENE

Tildelt sum

652271

Om prosjektet

2.Et introduksjonsprogram for de ansatte ved den aktuelle barneavdelingen, samt besøk av våre klovner. Oppstart vår 2016.
3.Ett 1,5 årig pilotprosjekt med to besøk per annenhver uke av både erfarne (tilreisende) og nye (lokale) klovner. Tilsammen 60 besøk.Oppstart høst 2016.
Dette prosjektet ferdigstilles 31.12.2017, mens arbeidet ved sykehuset opprettholdes med andre midler.
Se vedlagt søknad og budsjett.

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.