Sykkelgård Steinkjer

Prosjekteier

TRYGG TRAFIKK

Tildelt sum

300000

Om prosjektet

Primært vil det gi skolebarna en bedre trafikkforståelse og sikkerhet. Gjennom trening og opplæring i trygge omgivelser vil barne stå bedre rustet til å møte ulike utfordringer knyttet til sykling i det vanlige trafikkbildet, som møter barna i hverdagen. Gjennom målrettet opplæring i trafikkforståelse, trafikkadferd og holdingsarbeid vil dette tilbudet være med å redusere risikoen for ulykker i trafikken.
I tillegg til skole elever, primært 5. klasse, vi også barnehager gitt tilbud om å benytte anlegget for syklling med trehjulssykkel. Nettopp for å starte opplæringen og forberedelsen til barnas møte med trafikken.
I tillegg til økt opplæring til barn og unge, vil sykkelgårdeen bidra til at både lærer og foreldre vil kunne være med å få økt kunnskap om sykkelopplæring og på den måten også kunne få kunnskap som bidrar til at voksne også endrer holdninger og får økt fokus på trafikksikkerhet.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.