Sykkelglede & Mimringsstund for eldre/voksne og deres nettverk

Prosjekteier

LYNGEN RØDE KORS

Tildelt sum

300000

Om prosjektet

Fysisk aktivitet er viktig for å opprettholde god fysisk og psykisk helse. Tiltak som Motiview syklene bidrar til mestringsfølelse, motivasjon og trivsel, gjennom gjenkjenning og bevegelse. Ved hjelp av levende bilder og lyd sykler en i kjente omgivelser der en ikke lenger klarer å reise til på egenhånd. Slik aktivitet forebygger falltendens og bidrar til bedre styrke, balanse og oppretthold fysiske funksjoner. Vi ser behovet for å opprette et aktivitetskonsept som gir eldre og de rundt en adspredelse i hverdagen, minnefremkalling og mestringsfølelse. Det er ønskelig å gi i gave fire Motiview sykler. To til Lyngstunet helse- og omsorgssenter(2-3 etg.), en til Nord-Lenangen helsesenter og en til Solhov bo-aktivitetssenter. Syklene skal være tilgjengelige slik at personer utenfor institusjonene også kan benytte seg av de. Aktivitetstilbudet skal kunne passe flest mulig, og kunne gi fem minutter til en time fysisk aktivitet hver dag til alle som måtte ønske det.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Troms

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE

Strand Frivilligsentral
200000

Les om Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE