Sykkelutleie på Lista fyr i Farsund

Prosjekteier

Lister Friluftsråd

Tildelt sum

192882

Om prosjektet

Sykkelutleien vil bli et tilbud for både fastboende og tilreisende og har spesiell aktualitet forbindelse med pilotprosjektet for tursykling Vita Velo og naturinformasjonssentret på Lista fyr. Utleietilbudet skal utvikle aktivitetsmuligheten rundt sykkelkommunen Farsunds største turistattraksjon, Lista fyr. Her ligger Besøkssenter våtmark Lista og dette blir et nøkkelpunkt i Vita Velo prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens Vegvesen. Sykkelruta langs Listas kystlinje fra Varnes fyr til Loshavn skal utvikles, der første delstrekning fra Varnes fyr til Lista fyr skal ferdigstilles i 2018. Ved å tilby utleie av sykler vil langt flere kunne oppleve større deler av den vakre naturen på Lista på en aktiv og naturnær måte. Tiltaket vil bidra til bærekraftig reisemålsutvikling, bruk og vern av Listas verneområder, økt verdiskapning og folkehelse. Lista har unikt kulturlandskap og naturmangfold. Vest-Lista er ett av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Vest-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr