Sykkelveg/skiløype mellom Skogsætrin og Høvringen

Prosjekteier

SKOGSÆTRIN VELFORENING

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Den planlagte sykkelvegen går i skogen, hovedsakelig langs eksiterende stier og skiløyper, i ca 900 m høyde. Traseen er ca 500 m lang i Dovre og ca 800 m lang i Sel. Høvringenområdet har relativit lite nedbør og snø. Tiltaket har også som formål å tilrettelegge for en skiløype mellom Skogsetra og Høvringen som kan prepareres tidlig i sesongen. Tiltaket vil kunne virke kanaliserende for ferdsel bort fra sårbare villreinområder i Rondane nasjonalpark.

Byggetrinn 1: Hugging og planering av traseen som vil startes høsten 2018 (allerede finansiert).

Byggetrinn 2: Grusing av traseen vil utføres sommeren 2019. Dovre kommune og Oppland fylkeskommune er positive til tiltaket. Vi viser til Saksnr: 2016/149‐9 (14.10.2016) fra Dovre Kommune (PNU): «En utbedring av løypeforbindelsen mellom Skogsætrin og Høvringen gjennom Vardemorkje vil være viktig for at Høvringenområdet skal være lett tilgjengeligfra Skogsætrin, jf. uttalelse fra Oppland fylkeskommune.» Denne søknaden gjelder Byggetrinn 2.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb