Sykkelvenn

Prosjekteier

LØRENSKOG CYKLEKLUBB

Tildelt sum

184945

Om prosjektet

Lørenskog sykehjem er et stort sykehjem med til sammen 7 sykehjemsavdelinger (ca. 156 beboere) Sykehjemmet har en stor andel frivillige hjelpere som møter beboere og dagbrukere i ulike aktiviteter, en av disse aktivitetene er sykling.Lørenskog sykehjem har i dag elektriske rickshawsykler som eldre kan få glede av. Det er flere frivillige, ansatte og pårørende som tar seg turer i nærområdet med beboere. Likevel blir en stor gruppe eldre ekskludert fra tilbudet på grunn av rullestol, da syklene egner seg kun til de fysisk friskeste av eldre. Dette har Lørenskog sykehjem og Lørenskog Cykleklubb lyst til å gjøre noe med.Christiania Bikes har flere elsykkel-modeller og en av dem er beregnet for rullestolbrukere.. Positive opplevelser gjennom sykling vil bidra til økt livskvalitet hos eldre i kommunen.Utvikling av frivillighet er noe sykehjemmet jobber aktivt med og syklene vil tiltrekke og engasjere en ny gruppe frivillige innenfor eldreomsorg som bidrar til møter mellom flere generasjoner.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.