Sykkelverksted og kafe- arbeidstrening for straffedømte

Prosjekteier

BERGEN RØDE KORS

Tildelt sum

300000

Om prosjektet

Sosial møteplass for deltagere, frivillige og lokalbefolkningen. I tillegg skal det tilbys sertifisering som sykkelreparatør, og som barrista. Kafeen vil bli en naturlig møteplass på tvers av generasjoner og kulturer, og slik bli en god og trygg arena for sosial trening etter soning.
Dette tilbudet vil videreføre opplæring og kompetanse de innsatte i dag bygger opp via eksisterende konsept på innsiden av fengselet. Da mange innsatte er gjengangere som sitter på relativt korte dommer, får de ikke tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet i opplæringen i løpet av soningen. Mange får ikke avsluttet utdanningen, og stiller da enda lengre bak i køen i arbeidsmarkedet. Praksis og jobb er alfa omega for å få et nytt liv utenfor kriminalitet og rus.
Vi vet at det trengs trening på enkle oppgaver som å komme til tiden, følge opp avtaler og være i kontakt med vanlige kunder. Denne treningen vil de få hos oss, i trygge omgivelser.

Område

Mestring og læring

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted