Sykler og utstyr til gratis utlån

Prosjekteier

IL HOLE CYKLEKLUBB

Tildelt sum

211325

Om prosjektet

Kjøp/bygging av sykler/komponenter og sikkerhetsutstyr for gratis utlån. Vi har et samarbeid med Vik Skole hvor vi har noen sykler stående til fri bruk for alle barna på skolen (1-7 trinn). Vi tar ansvar for alle kostnader og reparasjoner. Syklene lånes ut gratis i skoletiden og ved behov. Vi stiller med opplæring og grunnleggende sikkerhetsopplæring på sykkel. Vi ønsker at flest mulig skal være i aktivitet utenfor organisert trening. Vi vet at forskjellene i samfunnet blir større og vi skal legge tilrette for like sosiale vilkår. Vi skal å tilby sykling, uavhengig av sosial og økonomisk status. Sykling er miljøvennlig og en svært god aktivitet med hensyn på kjernemuskulatur, balanse, matematiske beregninger etc. Vi nen terrengsykkeler, pumptrac, dirtbike og landeveissykler til utlån. For å opprettholde og etterkomme etterspørselen, er vi helt avhengige av økonomisk støtte. Vi har svært begrenset eller ingen administrative kostnader. Alt er frivillig.

Område

Kosthold

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter