Tak over hodet

Prosjekteier

DNT HORTEN

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

DNT Horten kjøpte eiendommen i 2013. Den ligger midt i Hortens turterreng både sommer og vinter nær Borrevannet. Særlig eldre benytter kjørevei helt fram, for øvrig er det gangavstand. Tomten er på 13.7 mål. Vi kjenner ikke husets alder, men det har vært sommerbolig fra 1912.
Huset er oppgradert med respekt for eiendommens gamle stil. Nytt vann og avløpssystem er laget. Tilbygg med toaletter og handicaptilpasning er på plass. Det er etablert sengeplasser for en skoleklasse inne. Vi har også bygget ut lagerkapasitet for friluftsutstyr i uthuset.
Neste prosjekt er bytting av tak. Bygningskyndige er redd for lekkasjer som vil kunne gjøre stor skade. Taket er en overbygging av to gamle hus.
Arbeidet består i fjerning av gammel takstein. Deretter bygging av nytt tak og etterisolering av loft og overbygg over kjøkken. Tegltakstein over hele huset og nye pipebeslag.
Se for øvrig detaljert beskrivelse i byggmesterens tilbud

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting