Tarmina på Vitensenteret Innlandet – Hedmark

Prosjekteier

VITENSENTERET INNLANDET AS

Tildelt sum

350000

Om prosjektet

Gjennom prosjektet Tarmina ønsker vi å inviterer inntil 50 skoleklasser i Hedmark til temaet fordøyelsen i 2018. Temaet består av et forarbeid, et besøk på Vitensenteret med et interaktivt pedagogisk opplegg, og et etterarbeid. Gjennom disse aktivitetene ønsker vi at barna skal få en økt bevissthet på hvorfor vi spiser og hvorfor det er viktig å lære seg hva vi bør spise. De blir også klar over hvorfor det er viktig at maten går igjennom en «enveiskjøring». Slik kan temaet også kobles opp mot emner som spiseforstyrrelser.
Opplegget består i at elevene møter Tarmina som er en modell av en fullvokst fordøyelseskanal. Elevene lærer hva som skjer fra det øyeblikket vi putter noe i munnen og veien gjennom fordøyelseskanalen. Det faglige innholdet tilpasses elevenes alder og følger mål i Kunnskapsløftet.
En slik interaktiv framstilling av fordøyelsen og kostholdets virkning mener vi vil være med på å bidra til at flere velger et sunt kosthold og vi når ut til «alle» via skolene.

Område

Kosthold

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter