Team Parken Go-kart

Prosjekteier

KNA AVDELING OPPLAND

Tildelt sum

160000

Om prosjektet

Dette prosjektforslaget definerer en prosjektidé som er direkte knyttet til Parken Ungdomsklubb fritidstilbud som i samarbeid med KNA Oppland og en videreutvikling av dette.

Ideen bygger på å utvide tilbudet i mekkebua i klubben. Dette prosjektets hensikt er å bytte ut bilcrosstilbudet med et tilbud om profesjonell go-kart. Parken har opplevd stor suksess med å kjøre leiekart på KNA Opplands bane i Elvedalen, Snertingdal. Interessen har vært stor år etter år! Det er viktig å påpeke at det er stor forskjell på leiekarter og profesjonelle karter. En profesjonell go-kart er selveid, har totakts motor og dekk med bedre grep, kan brukes i egne løp og krever lisens for å kunne kjøres.

I tillegg er aktiviteten knyttet til profesjonelle løpsgokarter strengt regulert gjennom Norges Bilsportforbund fremfor av tivolilovgivningen som regulerer leiekartvirksomheten. Prosjektet er innstilt på å tilby en gruppe ungdommer å kjøre profesjonelle løpskarter under trygge forhold.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.