Lokale prosjekter

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Sykkelbanene (pumptruck) i Øyra Løken Nærmiljøanlegg, Naustdal

ØYRA LØKEN NÆRMILJØANLEGG
162500

Les om Sykkelbanene (pumptruck) i Øyra Løken Nærmiljøanlegg, Naustdal

Ballbinge i Kalvåg

IDRETTSLAGET FRØY
100000

Les om Ballbinge i Kalvåg

Bakehus TIN-camp Trivselsskogen

TRIVSELSSKOGENS VENNER
155000

Les om Bakehus TIN-camp Trivselsskogen

Klubbhus/fleirbrukshus

LAVIK IDRETTSLAG
100000

Les om Klubbhus/fleirbrukshus